Research Fellows

Aït LahcenMohammed Dr.Research Fellow (Wirtschaftstheorie) m.aitlahcen@gmail.com
AltermattLukas Dr.Research Fellow (Wirtschaftstheorie) lukas.altermatt-at-unibas.ch
BraendleThomas Dr.Research Fellow (Politische Ökonomie) thomas.braendle-at-unibas.ch
Festel Gunter Dr.Research Fellow (Finanzmanagement) gunter.festel-at-unibas.ch
Frommherz Anja Dr.Research Fellow (Finanzmarkttheorie) anja.frommherz-at-unibas.ch
Hertrich Markus Dr.Research Fellow (Finanzmarkttheorie) Markus.Hertrich-at-unibas.ch
Hoechle Daniel Prof. Dr. Research Fellow (Finanzmarkttheorie) daniel.hoechle-at-unibas.ch
Huber Samuel Dr.Research Fellow (Wirtschaftstheorie) samuel.huber-at-unibas.ch
Lewrick Ulf Dr.Research Fellow (Aussenwirtschaft und Europäische Integration) ulf.lewrick-at-bis.org
Madison Florian Dr.Research Fellow (Wirtschaftstheorie) florian.madison-at-unibas.ch
MeierArmando N. Dr.Research Fellow (Politische Ökonomie) armando.meier-at-chicagobooth.edu
Mohler Lukas Dr.Research Fellow (Aussenwirtschaft und Europäische Integration) lukas.mohler-at-unibas.ch
Odermatt Reto Dr.Research Fellow (Politische Ökonomie) reto.odermatt-at-unibas.ch
Sax Christoph Dr.Research Fellow (Aussenwirtschaft und Europäische Integration)
christoph.sax-at-gmail.com
Schumann Enrico Dr.Research Fellow (Computational Economics and Finance) es@enricoschumann.net
Spasova Tsvetana Dr.Research Fellow (Ökonometrie und Statistik) tsvetana.spasova-at-unibas.ch
Ulbrich Christian R. Dr.Research Fellow (Politische Ökonomie) christian.ulbrich-at-unibas.ch