Kontakt

""

Studiendekanat
Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6, Büro EG.40
4002 Basel
Schweiz

Tel: +41 61 207 33 01
Fax: +41 61 207 13 16

Contact

BildContact

Office of the Dean of Studies
University of Basel, Faculty of Business and Economics
Peter Merian-Weg 6, Office EG.40
4002 Basel
Switzerland

Tel: +41 61 207 33 01
Fax: +41 61 207 13 16