Econometrics and Statistics

Büro / Office 5.51

Dr. Jörg Urban
Research associate

Jörg Urban

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

Ökonometrie und Statistik

Research associate

WWZ / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 33 19
joerg.urban@unibas.ch