Office of the Dean of Studies

Büro / Office EG.40

Sandra Viehmeier
Administrative staff
Administrative staff

Sandra Viehmeier

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

WWZ Administration

Administrative staff

Peter Merian-Weg 6
4052 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 33 01
sandra.viehmeier@unibas.ch


Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

Studiendekanat

Administrative staff

WWZ / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 33 01
sandra.viehmeier@unibas.ch