Rechnungslegung / Financial Accounting

Büro / Office 3.54

Nico Pascal Sütterle
Assistent / Doktorand

Nico Pascal Sütterle

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

Rechnungslegung / Stiftungsprofessur PwC

Assistent / Doktorand

Peter Merian-Weg 6
4052 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 28 59
nico.suetterle@unibas.ch