Diversity | Equal Opportunities

 

Diversity-Beauftragter

Prof. Dr.  Dietmar Maringer

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur Computational Economics and Finance
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel
Schweiz

Tel.: +41 61 207 32 52
E-mail: dietmar.maringer@clutterunibas.ch

 

Stellvertretende Diversity-Beauftragte

Prof. Dr. Aya Kachi

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur International Political Economy and Energy Policy
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel
Schweiz

Tel.: +41 61 207 28 41
E-mail: aya.kachi@clutterunibas.ch

 

Prof. Dr. Kurt Schmidheiny

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur Angewandte Ökonometrie
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel
Schweiz

Tel.: +41 61 207 33 72
E-mail: kurt.schmidheiny@clutterunibas.ch